Принцип на работа на тиристора (ru)

{START_COUNTER}